Märtsi tarbijahinnaindeks

Inflatsiooni alanemine ei tähenda veel trendi pöördumist.

Eesti inflatsiooni stabiliseerumine ja mõningane alanemine (veebruari 6,1%lt 5,8%ni) ei tähenda veel jätkuva aeglustumise algust. Märtsi THI kasvu suunajaks olid sisemaistest teguritest, sh reguleeritud hindade tõstmisest tingitud teenuste kallinemine ning eurotsooni arenguid järgiv toidukaupade hinnakasvu kiirenemine.

Toidukaupade hinnatõusu toel kiirenes euroala hinnakasvu jaanuari 2,4%lt veebruari 2,6%ni.

Eeldatavasti jääb Eesti inflatsioon veel paariks kuuks suhteliselt kõrgeks. Uueks ohuteguriks võib kujuneda välissurvete tugevnemine toidukaupade osas.