Mobiilpositsioneerimise abil kogutud andmete kasutamine maksebilansistatistikas

Miks ja kuidas kasutatakse mobiilpositsioneerimise abil kogutud andmeid riigi maksebilansi koostamisel? Ettekandes antakse ülevaade mobiilpositsioneerimisest kui ühest innovaatilisest andmeallikast riikliku statistika tegemisel, reisiteenuste ekspordi-impordi arvestuses. 

Eesti Panga statistikaosakonna juhataja Jaanus Krooni ettekanne Eesti Panga avalikul loengul 21.03.2013