Moody's tõstis Eesti riigireitingu väljavaate positiivseks

Reitinguagentuur Moody's andis täna Eesti pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingule ehk riigireitingule positiivse väljavaate ning kinnitas praegust reitingut A1. Eelmine väljavaade oli märkega "stabiilne".

"Moody'se otsus näitab, kui oluline on Eesti majandusele euroalaga liitumine. Agentuur märgib, et ERM2-s osalemine ning eelseisev eurole üleminek mõjub soodsalt kõnealuste riikide krediidivõimele. Reitingu positiivne väljavaade kinnitab, et Eesti äratab investorites usaldust," kommenteeris Moody’se otsust Eesti Panga president Andres Lipstok.

Moody's nimetas täna seitset Euroopa Liidu riiki, mille reitingut tõsteti või anti sellele positiivne väljavaade. Slovakkia ja Leedu reitingut tõsteti, Eesti, Läti, Küprose, Malta ja Sloveenia reiting sai positiivse väljavaate. Kõik nimetatud riigid osalevad vahetuskursimehhanismis ERM2 ehk euro ooteruumis.

Agentuur tõstis esile, et ERM2-s osalevate riikide valuutad on püsinud stabiilsetena, seda tänu soodsale rahvusvahelisele finantskeskkonnale ning kõnealuste riikide sobivale majanduspoliitikale. Euroalaga võivad nimetatud riikidest esimesed liituda juba 2007. aastal.

Euroopa Liidu uutest liikmesriikidest on Moody's andnud Eestist kõrgema riigireitingu (Aa3 Sloveeniale. FitchRatings ja Standard & Poor's on andnud Eesti riigireitinguks A positiivse väljavaatega.