Muutused pankade laenuportfellis on kooskõlas majanduse arenguga

Siret Vildo, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna spetsialist

Ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenu- ja liisingportfelli maht vähenes aprillis 1,5 miljardi krooni ehk 0,6 protsendi võrra, aastakasv taandus 0,7 protsendile. Pangandussektori areng on kooskõlas Eesti majanduse praeguse olukorraga. Seetõttu on ootuspärane, et nii ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute kui ka majapidamiste tarbimislaenude aastakasv oli negatiivne ehk finantseerimisportfellide maht oli võrreldes aastataguse mahuga väiksem.

Enam kui 60-päevase viivisosaga laenude maht suurenes aprillis 5,2 protsendini portfellist. Märtsis oli vastav näitaja 4,5 protsenti. Arvestades viimaste kuude muutusi majanduse põhinäitajates, võib aprillis toimunud laenuportfelli kvaliteedi halvenemist pidada ootuspäraseks. Ligikaudu 75 protsenti aprillis toimunud laenuportfelli kvaliteedi halvenemisest tuli ettevõtete laenude sektorist, majapidamised on laenuteenindamisega senini paremini hakkama saanud. Nii moodustasid enam kui 60 päeva maksetähtaja ületanud laenud 6,4 protsenti ettevõtetele ja 3,9 protsenti majapidamistele väljastatud laenudest.

Majapidamiste laenuteenindamise võimet mõjutab baasintressimäära alanemine. Uute väljaantud eluasemelaenude intressimäär - 3,84 protsenti - on oluliselt väiksem, võrreldes varasema kuu 4,16 protsendist ja aastataguse 5,5 protsendist. Ettevõtetele väljastatud uute laenude intressimäär aprillis mõnevõrra suurenes - märtsi 4,8 protsendilt 5 protsendile aprillis, peegeldades pankade riskihinnangute muutumist ettevõtetele väljastatavate laenude suhtes.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht aprillis jäi samasse suurusjärku märtsikuu mahtudega. Võrreldes nii varasema kuu kui ka aastatagusega on mõnevõrra vähenenud ettevõtete hoiuste maht. Majapidamiste hoiuste maht jäi varasema kuuga võrreldes samaks, kuid aasta lõikes on kasvanud 3,1 miljardi krooni võrra. Kuigi finantsturgude tootlus on käesoleval aastal paranenud, on peamiseks rahapaigutamise viisiks endiselt tähtajalised hoiused, mille osakaal majapidamiste hoiuste mahust suurenes aprillis 61,5 protsendini.

Pangandussektori keskmine kapitali adekvaatsus oli aprillis jätkuvalt ligikaudu 22 protsenti. Pangad on kogu 2009. aasta jooksul teinud märkimisväärseid provisjone, kogumaks puhvreid võimalike laenukahjumite tarvis. Vaatamata tehtud provisjonidele ja seetõttu teenitud kahjumitele on pankade kapitaliseeritus jätkuvalt piisav, et saada hakkama prognoositavate laenukahjumitega.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu kuine kasv


Joonis 2. Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht ja hoiuste aastakasvutempo


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR 

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 965, 5126 843
E-post:
ingrid.mitt [at] epbe.ee