Natalja Viilmann. Ülevaade Eesti tööturust ja konkurentsivõimest (vene keeles)

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna peaspetsialist Natalja Viilmann andis 22. novembril ülevaate Eesti tööturu arengust ja konkurentsivõimest (vene keeles).