Nõukogu kinnitas Eesti Panga 2002. aasta eelarve

Eesti Panga nõukogu kinnitas tänasel istungil keskpanga 2002. aasta eelarve mahus 209,5 miljonit krooni.

Nõukogu võttis teadmiseks Eesti Panga 2002. aasta finantsprojektsiooni, kus netotuluks finantstehingutest välisvaluutareserviga on arvestatud 377 miljonit krooni. Finantsprojektsioonis märgitud kasum on 89,5 miljonit krooni.

"2002. aasta finantsprojektsiooni ja eelarve eesmärgiks on tagada Eesti Panga strateegilises arengukavas püstitatud ülesannete täitmine, kus olulise osa moodustab valmistumine Euroopa Liidu ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmestaatuseks," ütles Eesti Panga president Vahur Kraft.

Lisaks võttis nõukogu teadmiseks Eesti Panga strateegilise arengukava aastateks 2002-2004, mis määratleb Eesti Panga peaeesmärkidena Eesti krooni väärtuse säilitamise ja täisväärtuslikkuse kindlustamise raha funktsioonide täitmisel, Eesti finantssüsteemi turvalisuse ja stabiilsuse edendamise ning arengu toetamise, ühiskonna sularahanõudluse rahuldamise vastavalt vajadustele ning keskpanga ülesannete tõhus ja haldus- ning jätkusuutlik täitmise.

Tunnustusena teenete eest Eesti Panga nõukogu liikme ja esimehena aastatel 1991-1997 ning märkimisväärse panuse eest Eesti rahareformi ettevalmistamisel ja läbiviimisel otsustas Eesti Panga nõukogu määrata Uno Merestele teenetepensioni alates 1. jaanuarist 2002. Lisaks eelnevale on Mereste andnud olulise panuse pangandust reguleerivate seaduseelnõude ettevalmistamisel.

Täiendav info:
Janno Toots
Tel: 668 0900, 668 0745
Mobiil: 0 5154 037
Email: janno.toots [at] epbe.ee