Oodatust nõrgem eksport mõjutas maksebilanssi

Käesoleva aasta esimese kolme kuu maksebilansist nähtub, et ootused ekspordikasvu osas ei ole täitunud, mis on süvendanud ka jooksevkonto puudujääki. Maksebilansi jooksevkonto puudujääk oli esimeses kvartalis 5,8 miljardit krooni, ulatudes viimase nelja kvartali baasil 14,4 protsendini oodatava SKP suhtes.

"Vaatamata kasvu aeglustumisele ekspordisektoris on ootused tuleviku suhtes kõrged nii eraisikutel kui ka investoritel. Eraisikutel väljendub see jätkuvas - ehkki mitte kiirenevas - laenunõudluses. Jooksevkonto puudujäägi suurenemine viitab eraisikute säästu vähenemisele, seda vähemalt aasta alguses," kommenteeris Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna majanduspoliitika allosakonna juhataja Andres Saarniit.

Investorite ettevaade näib olevat veelgi optimistlikum kui varem. 2002. aasta teises kvartalis ületasid paigutused põhikapitali ja varudesse 8,5 miljardi krooni piiri. Järgnevate kvartalite jooksul säilitasid investeeringud sama taseme ning käesoleva aasta esimeses kvartalis on ilmselt toimunud uus hüpe investeeringunõudluses. Investeeringute edasine kasv võrreldes möödunud aasta lõpu tasemega koos säästmise alanemisega tingisid jooksevkonto puudujäägi suurenemise.

Saarniidu sõnul eeldab puudujäägi vähenemine lähiajal ekspordikasvu kiirenemist, eraisikute säästmise suurenemist või laenamise vähenemist ning investeerimisnõudluse vähenemist. Investeeringunõudluse taga on valdavalt pika ettevaatega projektid, mille puhul pole alust arvata, et nende elluviimise maht ja kiirus oleksid lähitulevikus sõltuvad majanduse hetkeseisust. Sisuliselt rajanevad need investeerimiskavad ekspordi suurenemise eeldusel kaugemas tulevikus.

Seetõttu saab välistasakaalu paranemine lähikuudel toetuda vaid üksikisikute säästmise kasvule ning ekspordikasvu kiirenemisele. Majanduse tasakaalu huvides oleks ka riigi kulude piiramine ja säästutaseme hoidmine, arvestades seejuures juba riigieelarvet 2004-2005. Ülejäägis eelarve oleks antud olukorras väga vajalik.

Esimese kvartali maksebilanss koos kommentaaridega on üleval Eesti Panga koduleheküljel.