Optiva Panga osaluse ostu-müügileping on jõustunud

Sampo Finance Ltd ja Eesti Pank allkirjastasid täna, 18. juulil lõppmemorandumi, millega tunnistati täidetuks Optiva Panga aktsiate ostu-müügilepingus sätestatud eeltingimused.

Leping Eesti Pangale kuuluva 57,9% Optiva Panga aktsiate müügiks Sampo Finance Ltd-le sõlmiti käesoleva aasta 29. juunil. Tehingu toimumise eeltingimuseks oli lubade saamine seaduses sätestatud järelevalveorganitelt. Eesti Panga Pangainspektsioon väljastas Sampo Finance Ltd-le loa olulise osaluse omandamiseks Optiva Pangas 14. juulil. Vastavalt Konkurentsiseaduse § 27(4) oli tehingu teostamiseks vajalik ka Konkurentsiameti luba. See saadi 30. juunil.

Pooled andsid korralduse aktsiate ja raha ülekandmiseks 18. juulil. Aktsiate omandiõiguse üleminek müüjalt ostjale toimub vastavalt Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi reeglitele mitte hiljem kui kolm päeva pärast ülekandekorralduse andmist.

Eesti Pank on täitnud ühe oma strateegilise eesmärgi – loobunud täielikult osalustest Eestis tegutsevates kommertspankades. Sellega saab lugeda lõpetatuks järjekordse etapi Eesti pangandusreformis. Eesti pangandus on reformi käigus muutunud oluliselt tugevamaks, kapitaliseeritumaks ja läbipaistvamaks ning samas turvalisemaks kõikidele klientidele.

Keskpank on veendunud, et Optiva Panga uued omanikud suudavad lähitulevikus tugevdada konkurentsi siinsel pangandusturul. Strateegiliste välisinvestorite kaasamine Eesti pangandusse on pidevalt olnud keskpanga üheks prioriteediks.

Avalike suhete osakond