Orsolya Soosaar. Arengutest Eesti tööturul

Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaare ettekanne Eesti Pangas toimunud majandusõpetajate seminaril, 19. märts 2013