Palgakorraldus Eestis on Euroopa üks paindlikumaid

Täna, 12. veebruaril kell 10:00-13:30 tutvustab Eesti Pank Nordic Hotel Forumis toimuval seminaril "Wage and Price Setting: Survey Evidence" keskpangas 2008. aastal tehtud tööturu alaste uuringute tulemusi.

Eesti Panga majandusuuringute osakonna uurimistööde juhataja Tairi Rõõmu sõnul võib ELi keskpankade ühistöös valminud uuringu tulemusel öelda, et palgakorraldus Eestis on mitmes aspektis paindlikum kui mujal ELis. See annab lootust, et praeguse majanduskriisi tingimustes on Eesti ettevõtetel võrreldes enamiku teiste uuringus osalenud riikidega lihtsam kasumi langusega toime tulla.

"Esmalt sõltub Eesti ettevõtetes suhteliselt suur osa palkadest otseselt töötaja tulemuslikkusest. Meist suurem on selliste paindlike palgakomponentide osakaal uuringus osalenud riikidest ainult Leedus. Lisaks on Eesti ettevõtjad teiste riikidega võrreldes enam valmis kasutama muid meetodeid tööjõukulude optimeerimiseks peale põhipalga muutmise. Ka ses osas oleme uuringus osalenud riikidest Leedu järel teisel kohal," rääkis Rõõm.

"Siinse tööturu institutsiooniline raamistik erineb muudest EL liikmesriikidest peamiselt selle poolest, et meil on kollektiivsete palgalepingute osakaal väikseim. Kui euroala riikides on erasektoris kollektiivlepingutega hõlmatud valdav enamus ehk 85 protsenti töötajatest, siis Euroopa Rahaliitu mitte kuuluvates liikmesriikides on see osakaal vaid neljandik. Eestis on kollektiivsete palgalepingutega erasektoris hõlmatud ligikaudu 9 protsenti töötajatest," lisas Rõõm.

Eesti Panga seminaril tutvustatakse kokku kolme uurimistöö "Wage Setting in Estonia vs the EU: Survey Evidence", "Wage Rigidity and Alternative Margins of Labor Cost Adjustment" ja "Price, Wage and Empoyment Response in Shocks: Evidence from the WDN Survey" tulemusi. Kõik uurimistööd viidi läbi Euroopa Keskpankade Süsteemi koostöövõrgustiku "Wage Dynamics Network" raames.

Uurimustööde tulemusi tutvustavad Eesti Panga majandusuuringute osakonna uurimistööde juhendaja Tairi Rõõm ja peaspetsialist Aurelijus Dabušinskas. Seminar toimub inglise keeles ja on tasuta. Seminari täpsem ajakava on Eesti Panga kodulehel.

Palume oma osalemisest teatada majandusuuringute osakonna assistendile Eve Mäginile telefonil 6680 758 või e-kirja teel emagin [at] epbe.ee.

Seminari esitlused avaldatakse hiljem Eesti Panga kodulehel.

Eesti Pank korraldab avatud seminare alates 2000. aastast ja nende eesmärgiks on toetada ideedevahetust keskpanga ning nii Eesti kui ka välismaa akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel.