Reklaamiseaduse § 10 lõike 1 kohaselt on Eesti Panga poolt käibele lastud pangatähtede ja müntide kujunduse kasutamine reklaamis lubatud ainult Eesti Panga eelneval nõusolekul.

Pangatähtede ja/või müntide kujutiste kasutamisel ei tohi nende reproduktsioon olla segi aetav ehtsate pangatähtede ja müntidega. Nõusoleku andmisel on Eesti Pank lähtunud alljärgnevast:

1) pangatähe ühepoolse reproduktsiooni laius ja pikkus moodustavad kas vähemalt 125% või kuni 75% ehtsa pangatähe laiusest ja pikkusest;
2) pangatähe kahepoolse reproduktsiooni laius ja pikkus moodustavad kas vähemalt 200% või kuni 50% ehtsa pangatähe laiusest ja pikkusest;
3) pangatähe ühepoolne reproduktsioon, mis kujutab üht osa pangatähe esi- või tagaküljest, peab olema väiksem kui üks kolmandik ehtsa pangatähe esi- või tagaküljest;
4) pangatähe reproduktsioon peab olema materjalist, mis selgesti erineb paberist ja pangatähtede materjalist;
5) pangatähtede mittemateriaalne elektrooniline reproduktsioon internetis, kaabel- või raadiolevis või mis tahes muu kanali kaudu peab täitma järgmisi tingimusi:

 • sõna SPECIMEN või PROOV on trükitud diagonaalselt üle reproduktsiooni fondis Arial või sellega sarnases fondis. Sõna SPECIMEN või PROOV pikkus moodustab vähemalt 75% reproduktsiooni pikkusest ning kõrgus vähemalt 15% reproduktsiooni laiusest, sõna on läbipaistmatut värvi, mis erineb ehtsa pangatähe värvist;
 • elektroonilise reproduktsiooni eraldusvõime selle originaalsuuruses ei ületa 72 dpi (punkti tolli kohta);

6) müntide reproduktsioon peab olema kahemõõtmeline või materjalist, mis selgesti erineb materjalist, millest on tehtud mündid.

TÄHELEPANU! Eesti Panga nõusolek pangatähtede ja/või müntide kujutiste kasutamiseks reklaamis ei vabasta nõusoleku saajat kriminaalvastutusest, kui õiguskaitseorganid leiavad, et pangatähtede ja/või müntide reprodutseerimine moodustab karistusseadustikus sätestatud maksevahendi võltsimise või võltsitud maksevahendi kasutamise kuriteokoosseisu.

Peale ehtsate pangatähtede ja/või müntide segiajamise vältimise jälgib Eesti Pank nõusoleku andmisel, et pangatähtede ja/või müntide kujutiste kasutamine reklaamis ei kahjustaks Eesti Panga, Eesti krooni või Eesti Vabariigi mainet. Näiteks ei ole nõusolekut pangatähtede ja/või müntide kujunduse kasutamiseks reklaamis Eesti Panga senise praktika kohaselt antud järgmistel juhtudel:

 1. reklaam, mille tegevuse või kujunduse põhitähelepanu on suunatud pangatähtedele ja/või müntidele;
 2. reklaam, kus pangatähti kasutatakse paljundusseadmete kvaliteedi demonstreerimiseks;
 3. poliitiline reklaam;
 4. reklaam, mis kujutab pangatähti ja/või münte ebasobival moel;
 5. reklaam, kus pangatähe ja/või mündi motiive või fragmente on kujutatud ettevõtet tutvustavas logos;
 6. reklaam, mis jätab mulje, et Eesti pangatähed ja/või mündid on seotud kõnealuse ettevõtja või isikuga;
 7. reklaam, mis julgustab pangatähti ja/või münte võltsima;
 8. reklaam, kus on moonutatud pangatähtede ja/või müntide kuju, värvi ja/või kujundust;
 9. reklaam, kus pangatähel ja/või müntidel olevad elemendid asendatakse või neile lisatakse uusi elemente.
Eesti Panga nõusoleku saamiseks palume saata reklaamikavand koos kampaaniat tutvustava infoga aadressil info [at] eestipank.ee.


Lisainfo saamiseks palume pöörduda rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna poole telefonil 6680 719 või e-posti aadressil info [at] eestipank.ee.