Pankadevahelised euromaksed ei toimi homme ja 25. aprillil

Esmaspäeval, 25. aprillil ei toimu pankadevahelisi ega rahvusvahelisi arveldusi eurodes, kuna ülestõusmispühade 2. püha tõttu on suletud üleeuroopaline arveldussüsteem TARGET2 ja selle arveldussüsteemi Eesti osa. Pangasiseseid makseid saab 25. aprillil teha vastavalt iga panga reeglitele.

Samuti ei toimi pankadevahelised maksed 22. aprillil, sest siis on riigipüha suur reede. Kuna vahepealsed päevad kattuvad nädalavahetusega, ei saa pankadevahelisi arveldusi teostada 22.-25. aprillini. Pankadevahelisi makseid saab sel perioodil algatada, kuid saajani jõuab makse alles 26. aprillil. Alates 26. aprillist toimuvad kõik maksed tavapäraselt.

Eesti Pank haldab kahte pankadevahelist arveldussüsteemi: üleeuroopalise kiirmaksete süsteemi TARGET2 Eesti osa TARGET2-Eestit ja siseriiklikku jaemaksete süsteemi ESTA. TARGET2-Eestis arveldatakse eurodes tehtud suurmakseid ja selles süsteemis toimuvad ülekanded reaalajas nii Eesti siseselt kui ka teiste Euroopa riikidega.

Siseriiklikud jaemaksed teostatakse kommertspankade vahel ESTAs, jaemaksete arveldamise eelduseks on kommertspankade piisavad tagatised keskpangas. Tagatistehinguid teostatakse TARGET2-Eestis. Kuivõrd TARGET2 on 25. aprillil suletud, siis ei ole võimalik teostada ka tagatistehinguid ja sellest tulenevalt ei ole võimalik kasutada tavamaksete arveldussüsteemi ESTA.

Pangasisesed maksed toimuvad vastavalt iga panga kehtestatud reeglitele. Täpsemat infot selle kohta jagavad klientidele kodupangad.

Eesti Panga hallatavate maksesüsteemide kohta leiab täpsemat infot Eesti Panga kodulehelt.
Pankadevaheliste arveldussüsteemide juriidiline raamistik asub Eesti Panga kodulehel.

TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused (V liide art 1) sõnastab TARGET2 arvelduspäeva järgmiselt:
"TARGET2 töötab kõikidel päevadel, välja arvatud laupäevad, pühapäevad, 1. jaanuar, suur reede ja teine ülestõusmispüha (EKP asukoha kalendri kohaselt), 1. mai (kevadpüha), esimene ja teine jõulupüha."
Eesti Panga tavamaksete arveldussüsteemi (ESTA) üldtingimuste kohaselt on ESTA arvelduspäev - kalendripäev, mis on TARGET2-Eesti tööpäev ja mis ei ole Eesti rahvuspüha ega riigipüha.
Teatavasti on ülestõusmispühad kristluses liikuvad pühad, mis algavad esimese täiskuu pühapäevaga pärast kevadist pööripäeva.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee