Pärast edukat SEPA-le üleminekut on Eesti jaoks oluline tõsta maksete kiirust

Täna Eesti Pangas toimunud maksekeskkonna foorumil hindasid keskpanga, pangaliidu, rahandusministeeriumi ja turuosaliste esindajad ühtsele euromaksete piirkonnale (Single Euro Payments Area, SEPA) ülemineku edukaks. Foorumi osalised jätkavad samas tööd selle nimel, et pankadevaheliste maksete liikumise kiirus suureneks.

Pangad võtsid 1. veebruaril sujuvalt kasutusele üleeuroopalise jaemaksesüsteemi STEP2, mis oli tehniliselt keerukas projekt ühtviisi nii pankade kui ka ettevõtjate jaoks. Uue jaemaksesüsteemiga muutusid rahvusvahelised maksed kiiremaks, kuid Eesti-sisesed maksed aeglasemaks. Tarbijakaitseameti andmetel ei ole see muutus põhjustanud inimeste kaebusi, aga ettevõtjate esindajate sõnul on see mõjutanud ärisid – kuna raha liigub ühest pangast teise aeglasemalt, on ettevõtted pidanud muutma maksmisharjumusi.

„Eesti pangaklientide jaoks vähenes pankadevaheliste arvelduste kiirus pärast seda, kui pangad võtsid tänavu veebruaris kasutusele uue üleeuroopalise jaemaksete süsteemi. Selles süsteemis on siiski olemas tehnilised võimalused arvelduskiiruse parandamiseks. Seepärast on tähtis ka pangaliidu loodav töörühma, mis hakkab töötama selle nimel, et pankadevahelised maksed muutuks Eestis kiiremaks,“ ütles Eesti Panga asepresident Madis Müller. Ta lisas, et Eesti Pank pakub endiselt võimalust teha makseid reaalajas kiirmaksete süsteemis TARGET2-Eesti.

Pangaliidu juhitav töörühm hakkab kujundama Eesti ühisseisukohti pankadevaheliste maksete toimimise kohta, võttes arvesse tarbijate soove, ja esitab need seisukohad ka STEP2-le. Töörühma kuuluvad kõik Eestis tegutsevad kommertspangad ja STEP2 süsteemi tulevase liikmena ka Eesti Pank.

Eesti oli SEPA-le üleminekul euroala üks edukaimaid riike, kuna pankadevaheline maksesüsteem vahetus ühe korraga ja suuremate tõrgeteta ning maksed toimusid oluliste probleemideta. Enamik inimesi kasutab praeguseks uusi kontonumbreid ja enam kui pooled ettevõtted uut maksete edastamise vormingut. Kuni 1. veebruarini 2015 kehtib SEPA-le ülemineku periood, mille jooksul teisendavad pangad eraisikute maksete tegemisel vana kontonumbri rahvusvahelisele IBAN-kujule ja aitavad ettevõtetel teisendada maksefaile uuele formaadile vastavaks. Pärast üleminekuperioodi saab makseid teha ainult SEPA nõuete kohaselt. Täpsemat informatsiooni saab oma kodupangast.


Eesti maksekeskkonna foorum loodi 2012. aasta aprillis Eesti Panga, pangaliidu ja rahandusministeeriumi koostööna, foorumit juhib Eesti Pank. Üksikasjalikumat teavet foorumi, seal käsitletavate teemade ja osalejate kohta saab aadressilt www.pangaliit.ee/maksefoorum.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: +372 668 0965
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee