Rahandusministeeriumi majandusprognoos kajastab majanduses toimuvaid muutusi

Märten Ross, Eesti Panga asepresident

"Rahandusministeeriumi täna avaldatud prognoosis kajastuvad kaks olulist arengut. Esiteks toimub Eesti majanduses kohanemine liiga kiire sisenõudluse kasvu keskkonnast normaalsema kasvu suunas. Selline kohandumine on ühtaegu nii paratamatu kui ka Eesti majandusele pikas perspektiivis kasulik. Teiseks võtab prognoos arvesse viimase poole aasta jooksul halvemaks muutunud olukorda nii eksportturgudel kui ka maailma finantssüsteemis. Majanduse 2008. aasta kasvuväljavaated on alanenud ja maailma majanduses toimuvad muutused avaldavad mõju ka meie majanduskeskkonnale. Eesti majanduse kohandumine muutunud väliskeskkonnaga on seni toimunud sujuvalt.

Rahandusministeeriumi prognoosile tuginedes võib öelda, et valitsuse ja rahandusministeeriumi sammud riigieelarve korrigeerimiseks on vajalikud, et hoida majanduspoliitika usaldusväärsust ning seeläbi toetada majanduse sujuvat kohandumist."

Eesti Pank avaldab oma majandusprognoosi 16. aprillil kell 11 toimuval pressikonverentsil.