Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1.  Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 0,25 protsendipunkti 2,25%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 6. detsembril 2005.
2.  Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 0,25 protsendipunkti 3,25%ni alates 6. detsembrist 2005.
3.  Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 0,25 protsendipunkti 1,25%ni alates 6. detsembrist 2005.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (kesk-Euroopa aja järgi) algaval pressikonverentsil.