Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1. Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 2,50%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 8. märtsil 2006.
2. Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 3,50%ni alates 8. märtsist 2006.
3. Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 1,50%ni alates 8. märtsist 2006.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Eesti aja järgi kell 15.30) algaval pressikonverentsil.