Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1. Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 1,25%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 8. aprillil 2009.
2. Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 2,25%ni alates 8. aprillist 2009.
3. Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 0,25%ni alates 8. aprillist 2009.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.