Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

02.05.2013

Täna Bratislavas toimunud istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

  1. Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 0,50%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 8. mail 2013.
  2. Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 50 baaspunkti võrra 1,00%ni alates 8. maist 2013.
  3. Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär püsib muutumatuna 0,00% tasemel.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale. 

Pressikonverents 2. mail 2013 Bratislavas