Rahapoliitilised otsused

Täna Napolis toimunud istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 0,05%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,30% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana –0,20%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat 
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 1344 7455
E-post: info [at] ecb.europa.eu | http://www.ecb.europa.eu | Kontaktandmed

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.