Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimistehingute pakkumisintressi alammäärana 2,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 3,00% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 1,00%.
EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (GMT + 01:00) algaval pressikonverentsil.