Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

(1) Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 4,25%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 9. juulil 2008.

(2) Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 5,25%ni alates 9. juulist 2008.

(3) Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 3,25%ni alates 9. juulist 2008.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.