Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1. Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 3,0%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 9. augustil 2006.
2. Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 4,0%ni alates 9. augustist 2006.
3. Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 2,0%ni alates 9. augustist 2006.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa aeg) algaval pressikonverentsil.