Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra –0,30%ni alates 9. detsembrist 2015.

Lisaks otsustas nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 0,05% ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,30%.

EKP president teatab täiendavatest rahapoliitilistest meetmetest täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.


Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: media [at] ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.