Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas Euroopa Keskpanga (EKP)nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 2,50%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 3,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 1,50%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Eesti aja järgi kell 15.30) algaval pressikonverentsil.