Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

(1) Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 10 baaspunkti võrra 0,05%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 10. septembril 2014.

(2) Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra 0,30%ni alates 10. septembrist 2014.

(3) Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra –0.20%ni alates 10. septembrist 2014.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat
Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.