Rahapoliitilised otsused

Tänasel Viinis toimunud istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 4,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 5,00% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 3,00%.

EKP president põhjendas neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa suveaeg) alanud pressikonverentsil.