Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1. Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 50 baaspunkti võrra 1,50%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 11. märtsil 2009.
2. Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 50 baaspunkti võrra 2,50%ni alates 11. märtsist 2009.
3. Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 50 baaspunkti võrra 0,50%ni alates 11. märtsist 2009.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.