Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

05.05.2011

Vaata lisaks:
  •       EKP presidendi Jean-Claude Trichet' sissejuhatav sõnavõtt pressikonverentsil (eesti ja inglise keeles)

EKP PRESSITEADE 5. mai 2011

Rahapoliitilised otsused

Täna Helsingis toimunud istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 1,25%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,00% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 0,50%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.