Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

  1. Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 10 baaspunkti võrra 0,15%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 11. juunil 2014.
  2. Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 35 baaspunkti võrra 0,40%ni alates 11. juunist 2014.
  3. Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra –0,10%ni alates 11. juunist 2014. Hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära kehtestamist selgitatakse lähemalt pressiteates, mis avaldatakse täna kell 15.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil. Pressiteade rahapoliitika ülekandemehhanismi tõhustamiseks võetavate edasiste rahapoliitiliste meetmete kohta avaldatakse täna kell 15.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455
E-post: info [at] ecb.europa.eu | http://www.ecb.europa.eu | Kontaktandmed

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.