Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

(1) Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 0,75%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 11. juulil 2012.
(2) Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 1,50%ni alates 11. juulist 2012.
(3) Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 0,00%ni alates 11. juulist 2012.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu 
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.