Rahapoliitilised otsused

Täna Pariisis peetud istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1. Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 3,25%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 11. oktoobril 2006.
2. Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 4,25%ni alates 11. oktoobrist 2006.
3. Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 2,25%ni alates 11. oktoobrist 2006.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa suveaeg) algaval pressikonverentsil.