Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 2,50%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 3,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 1,50%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 15.30 algaval pressikonverentsil.