Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

1. Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 4,00%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 13. juunil 2007.

2. Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 5,00%ni alates 13. juunist 2007.

3.Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 3,00%ni alates 13. juunist 2007.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa suveaeg) algaval pressikonverentsil.