Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 2,75%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 3,75% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 1,75%.