Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1. Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 50 baaspunkti võrra 3,25%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 12. novembril 2008.
2. Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 50 baaspunkti võrra 3,75%ni alates 12. novembrist 2008.
3. Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 50 baaspunkti võrra 2,75%ni alates 12. novembrist 2008.


EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.