Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

07.04.2011

Vaata lisaks:
  •       EKP presidendi Jean-Claude Trichet' pressikonverentsi sissejuhatav sõnavõtt (eesti ja inglise keeles)

EKP PRESSITEADE 7. aprill 2011

Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

1. Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 1,25%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 13. aprillil 2011.

2. Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 2,00%ni alates 13. aprillist 2011.

3. Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 0,50%ni alates 13. aprillist 2011.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.