Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 4,25%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 5,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 3,25%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.