Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

(1) Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 0,25%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 13. novembril 2013.
(2) Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 0,75%ni alates 13. novembrist 2013.
(3) Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär püsib muutumatuna 0,00% tasemel.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.