Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
(1) Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 3,50%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 13. detsembril 2006.
(2) Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 4,50%ni alates 13. detsembrist 2006.
(3) Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 2,50%ni alates 13. detsembrist 2006.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa aeg) algaval pressikonverentsil.