Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
(1) Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 3,75%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 14. märtsil 2007.
(2) Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 4,75%ni alates 14. märtsist 2007.
(3) Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 2,75%ni alates 14. märtsist 2007.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa aeg) algaval pressikonverentsil.