Rahapoliitilised otsused

Täna Madridis peetud istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1. Tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 2,75%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 15. juunil 2006.
2. Tõsta laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 3,75%ni alates 15. juunist 2006.
3. Tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 1,75%ni alates 15. juunist 2006.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 15.30 algaval pressikonverentsil.