Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

08.09.2011

Vaata lisaks:
  •       EKP presidendi Jean-Claude Trichet' sissejuhatav sõnavõtt pressikonverentsil (eesti ja inglise keeles)

EKP PRESSITEADE 8. september 2011

Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 1,50%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 0,75%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.