Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

08.12.2011

EKP PRESSITEADE 8. detsember 2011

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

1.1. Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 1,00%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 14. detsembril 2011.

2. Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 1,75%ni alates 14. detsembrist 2011.

3. Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 25 baaspunkti võrra 0,25%ni alates 14. detsembrist 2011.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.


***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.