Rahapoliitilised otsused

Tänasel Dublinis toimunud istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 3,75%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4,75% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,75%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa suveaeg) algaval pressikonverentsil.