Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 3,50%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,50%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa aeg) algaval pressikonverentsil.