Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 2,25%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 3,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 1,25%.