Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:
1. Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäära 50 baaspunkti võrra 2,00%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 21. jaanuaril 2009.
2. Laenamise püsivõimaluse intressimäär on 3,00% alates 21. jaanuarist 2009.
3. Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär on 1,00% alates 21. jaanuarist 2009.


Need otsused on kooskõlas nõukogu 2008. aasta 18. detsembri otsusega taastada püsivõimaluste intressimäärade vahemik 200 baaspunktini põhilise refinantseerimisoperatsiooni intressimäära ümber.