Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäärana 3,0%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4,0% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,0%.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 (Kesk-Euroopa aeg) algaval pressikonverentsil.