Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch võib tõsta Eesti riigireitingut - Eesti Panga kommentaarid

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch teatas teisipäeval, 7.augustil, et ta kaalub Eesti riigireitingu tõstmist. K.a. juulis toimunud Eesti-visiidi septembri keskel valmiva lõpparuande tulemusena võib Fitch tõsta Eesti riigi pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingu tasemele BBB+ ja lühajaliste väliskohustuste reitingu tasemele F2. Praegused Fitchi poolt Eesti välisvaluutakohustustele antud reitingud on BBB ja F3 vastavalt pika- ja lühiajaliste välisvaluutakohuste puhul. Riigireitingu muutus mõjutab ka Eesti Ühispangale Fitchi poolt antud reitinguid, mis on praegu samuti tasemel BBB ja F3. Fitchi pressiteate täistekst on toodud agentuuri kodulehel.

BBB+ on Fitchi investeerimisjärgu reitingute BBB-kategooria (good credit quality) kõrgeim aste, millele järgnevad juba A-kategooria (high credit quality) reitingud. Eestiga võrreldavasse majanduspiirkonda kuuluvatest riikidest on Fitch BBB+ reitingu andnud Poolale, Tšehhi Vabariigile ja Ungarile. Sloveeniale on Fitch omistanud reitingu A, Kreekale A-, Lätile BBB ning Slovakkiale ja Leedule BB+. Fitchi reitingumetoodika kirjeldus ja riigireitingute täielik nimekiri on toodud agentuuri kodulehel.

Oma pressiteates tõstab reitinguagentuur Eesti majanduse peamiste tendentsidena esile järgmist:

  • Eesti majanduskasvu väljavaated on head ja ekspordi suurenemine tõendab konkurentsivõimet välisturgudel;
  • Valitsus on oluliselt vähendamas eelarve puudujääki ja jooksevkonto defitsiit ei ohusta esialgsete andmete põhjal majandusarengut;
  • Pangad ja pangainspektsioon on tugevad ning sellest tulenevalt on kogu pangandussüsteemi haavatavus oluliselt vähenenud.

Fitchi hinnang langeb üldjoontes kokku Eesti Panga nägemusega Eesti majanduse hetkeolukorrast ning kinnitab meie seisukohti, et majanduskasvu jätkumiseks ja kiirenemiseks on vajalik:

  • tasakaalustada riigi tulud ja kulude eelolevatel aastatel, mistõttu tuleb majanduskasvu kiirenedes arvestada eelarve ülejäägiga,
  • vältida jooksevkonto defitsiidi oluline kasv ja tagada selle puudujäägi finantseerimine eelkõige otseinvesteeringute jm. pikaajaliste, stabiilsete rahavoogudega,
  • viia lõpule majandusstruktuuri reform, eelkõige nii üleriigiliste kui kohalike infrastruktuuriettevõtete ümberstruktureerimine ja erastamine.

Neis küsimustes aetaval poliitikal on ostustav tähtsus Eesti uue riigireitingu lõplikul kinnitamisel - see toimub septembri keskpaigas.

Pärast reitingu lõplikku kinnitamist avaldab keskpank ka omapoolsed üksikasjalikumad kommentaarid.

Avalike suhete osakond 6 680 900