Rahvusvaheline Valuutafond avaldas analüüsi Eesti finantspoliitika vastavusest rahvusvahelistele standarditele ja headele tavadele

Eelmise aasta lõpus ühines Eesti Rahvusvahelise Valuutafondi (RVF) ja Maailmapanga poolt ühiselt alustatud finantssektori hindamise programmiga (Financial Sector Assessment Program, FSAP), mille käigus mõlemad rahvusvahelised institutsioonid analüüsivad põhjalikult finantssektori olukorda. Kokkuvõte RVFi ja Maailmapanga arvamusest Eesti finantssektori ja selle järelevalve kohta on toodud RVFi poolt Eesti majanduse kohta 2000.a. juulis avaldatud põhjalikus aruandes (Estonia - Staff Report for the Article IV Consultation).

Finantssektori hindamisel analüüsisid RVF ja Maailmapank Eesti poliitika vastavust rahvusvahelistele standarditele ja headele tavadele järgmises viies valdkonnas:

  •  pangajärelevalve,
  •  kindlustusjärelevalve,
  •  väärtpaberituru järelevalve,
  •  maksesüsteemid,
  •  raha- ja finantssektori poliitika avatus.

Analüüsi tulemused (Report on the Observance of Standards and Codes, ROSC), mis kajastavad olukorda seisuga 31.märts 2000, avaldati RVFi poolt täies mahus 18. juulil. Lisaks RVFi analüüsile avaldasid Rahandusministeerium ja Eesti Pank täiendava informatsiooni sammude kohta, mis on eelloetletud valdkondades astutud pärast 31.märtsi 2000 ja mis on otseselt seotud rahvusvaheliste standardite rakendamisega Eesti finantssüsteemis.

Avalike suhete osakond